CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THIỆN ĐỨC NĂM 2019

[CT tài trợ] [2019] – 26/01/2019 Xuân chia sẽ – cùng bà con dân nghèo vùng sâu EA SÚP

January 26, 2021

[CT Mổ Mắt] [2019] 27/10 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

October 27, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho cháu NGUYỄN HỒ KHÁNH ĐĂNG

October 14, 2019

Cháu: NGUYỄN HỒ KHÁNH ĐĂNG …

[CT khám bệnh][2019] 26/08 Khám chữa bệnh tại HẬU GIANG

August 26, 2019

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho cháu QUANG LÊ KIỀU DIỄM

August 13, 2019

Cháu: QUANG LÊ KIỀU DIỄM …

[CT Mổ Mắt] [2019] 28/07 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

July 28, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2019] 23/06 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN STO – HCM

June 23, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT chân tay giả] [2019] 04/06 Lắp chân tay giả cho bệnh nhân nghèo khuyết tật Việt Nam

June 4, 2019

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho Anh NGÔ MINH ĐƯƠNG

June 1, 2019

Anh: NGÔ MINH ĐƯƠNG Sinh …

[CT khám bệnh][2019] 26/05 Khám chữa bệnh tại TÂN HƯNG – LONG AN

May 26, 2019