CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THIỆN ĐỨC NĂM 2018

[CT Mổ Mắt] [2018] 09/12 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN QUẬN THỦ ĐỨC – HCM

December 9, 2018

[CT Mổ Tim] [2018] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho cháu HOÀNG NGỌC ANH THƯ

November 25, 2018

Cháu: HOÀNG NGỌC ANH THƯ …

[CT Mổ Tim] [2018] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho anh NGUYỄN KHÁNH DUY

November 6, 2018

anh NGUYỄN KHÁNH DUY Sinh …

[CT Mổ Tim] [2018] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho cháu LÊ MINH KA

November 5, 2018

Cháu: LÊ MINH KA Sinh …

[CT Mổ Tim] [2018] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho bà NGUYỄN THỊ NGA

October 22, 2018

[CT Mổ Mắt] [2018] 21/10 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN QUẬN THỦ ĐỨC – HCM

October 21, 2018

[CT Mổ Tim] [2018] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho cháu BÙI VĂN TỊCH

September 1, 2018

[CT Mổ Mắt] [2018] 26/08 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN QUẬN THỦ ĐỨC – HCM

August 26, 2018

[CT Mổ Tim] [2018] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho ANH NGUYỄN VĂN CHÂU

July 27, 2018

ANH NGUYỄN VĂN CHÂU Sinh …

[CT Mổ Tim] [2018] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho cháu VŨ HẢI THANH

July 16, 2018