CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THIỆN ĐỨC NĂM 2012

[CT Tài Trợ] [2012] 03/12 Tài trợ đào giếng chùa LINH QUANG

December 10, 2012

[CT Mổ Tim] [2012] 03/12 Mổ Tim Cháu CẨM LINH

December 5, 2012

CHI HỘI THIỆN ĐỨC – …

[CT Mổ Tim] [2012] 27/11 Mổ Tim Cháu HOÀNG PHÚC

November 30, 2012

CHI HỘI THIỆN ĐỨC – …

[CT khám bệnh] [2012] 10/11 Khám chữa bệnh tại HUYỆN THẠNH HÓA

November 12, 2012

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2012] 05/10 Khám chữa bệnh tại BẢO LÂM – BẢO LỘC

October 8, 2012

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2012] 29/09 Khám chữa bệnh tại MANG YANG, PLEIKU

October 1, 2012

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2012] 08,09,10,11/06 Khám chữa bệnh tại CAMPUCHIA

June 15, 2012

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT Mổ Mắt] [2012] 06/05 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC – HCM

May 7, 2012

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …