CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THIỆN ĐỨC NĂM 2010

[CT khám bệnh] [2010] 05/12 Khám chữa bệnh tại ĐỒNG NAI

December 7, 2010

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT Mổ Mắt] [2010] 28/11 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo TÂY NINH

November 29, 2010

CHƯƠNG TRÌNH ” MANG LẠI …

[CT khám bệnh] [2010] 23/10 Khám chữa bệnh tại PHÚ YÊN

October 25, 2010

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2010] 12/09 Khám chữa bệnh tại TẦM VU, LONG AN

September 15, 2010

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2010] 28/08 Khám chữa bệnh tại CHỢ LÁCH, BẾN TRE

August 29, 2010

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2010] 18/06 Khám chữa bệnh tại ĐAM RÔNG

June 20, 2010

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2010] 09/01 Khám chữa bệnh tại BA TRI, BẾN TRE

January 10, 2010

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …