CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THIỆN ĐỨC NĂM 2009

[CT khám bệnh] [2009] 20/12 Khám chữa bệnh tại SA ĐÉC

December 21, 2009

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2009] 12/12 Khám chữa bệnh tại TRÀ CÚ, TRÀ VINH

December 15, 2009

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2009] 29/11 Khám chữa bệnh tại BÌNH DƯƠNG

December 1, 2009

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2009] 07/11 Khám chữa bệnh tại BÙ ĐĂNG

November 11, 2009

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2009] 12/07 Khám chữa bệnh tại MỎ CÀY. BẾN TRE

September 15, 2009

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2009] 15/08 Khám chữa bệnh tại LONG XUYÊN

August 18, 2009

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2009] 27/06 Khám chữa bệnh tại VĨNH LONG

June 30, 2009

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT MỔ MẮT] [2009] 16/03 Mỗ mắt miễn phí BẠC LIÊU

March 18, 2009

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT khám bệnh] [2009] 08/02 Khám chữa bệnh tại BÀ RỊA

February 10, 2009

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2009] 10/01 Khám chữa bệnh tại BẠC LIÊU

January 12, 2009

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …