CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THIỆN ĐỨC NĂM 2008

[CT khám bệnh] [2008] 28/12 Khám chữa bệnh tại LONG THÀNH

December 30, 2008

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2008] 14/12 Khám chữa bệnh tại BÌNH CHÁNH

December 16, 2008

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2008] 25/11 Khám chữa bệnh tại ĐẦM DƠI, CÀ MAU

November 17, 2008

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2008] 26/07 Khám chữa bệnh tại PHAN THIẾT

July 28, 2008

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2008] 10/05 Khám chữa bệnh tại BẾN TRE

May 12, 2008

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2008] 10/04 Khám chữa bệnh tại CỦ CHI

April 12, 2008

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2008] 01/03 Khám chữa bệnh tại BA TRI, BẾN TRE

March 2, 2008

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …