CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THIỆN ĐỨC NĂM 2007

[CT khám bệnh] [2007] 30/12 Khám chữa bệnh tại CỦ CHI

January 1, 2008

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2007] 28/10 Khám chữa bệnh tại VĨNH THÀNH, LONG AN

October 30, 2007

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2007] 15/09 Khám chữa bệnh tại PHÚ YÊN

September 17, 2007

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2007] 22/07 Khám chữa bệnh tại ĐỨC HUỆ, LONG AN

July 25, 2007

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2007] 01/07 Khám chữa bệnh tại AN GIANG

July 2, 2007

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2007] 24/06 Khám chữa bệnh tại BÌNH CHÁNH

June 25, 2007

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2007] 02/06 Khám chữa bệnh tại CHỢ MỚI, AN GIANG

June 5, 2007

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2007] 27/01 Khám chữa bệnh tại ĐỒNG THÁP

January 28, 2007

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …