[CT Mổ Mắt] [2019] 23/06 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN STO – HCM

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – BỆNH VIỆN STO – CHI HỘI THIỆN ĐỨC 23/06/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *