CHƯƠNG TRÌNH MỔ TIM CHO CÁC BỆNH NHÂN NGHÈO

[CT Mổ Tim] [2020] 15/05 Mổ Tim bà TRẦN THỊ CHUNG

May 18, 2020

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho cháu NGUYỄN HỒ KHÁNH ĐĂNG

October 14, 2019

Cháu: NGUYỄN HỒ KHÁNH ĐĂNG …

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho cháu QUANG LÊ KIỀU DIỄM

August 13, 2019

Cháu: QUANG LÊ KIỀU DIỄM …

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho Anh NGÔ MINH ĐƯƠNG

June 1, 2019

Anh: NGÔ MINH ĐƯƠNG Sinh …

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho Cháu LÊ THỊ MỸ HUYỀN

May 14, 2019

Cháu: LÊ THỊ MỸ HUYỀN …

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho Sư Cô LIÊN THANH

April 21, 2019

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho Anh TRẦN ĐẮC DẦN

April 2, 2019

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho cháu TÔ HỒNG NGUYÊN

March 28, 2019

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho Cô NGUYỄN THỊ LỆ

March 27, 2019

Cô: NGUYỄN THỊ LỆ Sinh …

[CT Mổ Tim] [2019] Hỗ trợ chi phí mổ tim cho cháu VÀNG THỊ PHƯỢNG

March 8, 2019

  Cháu: VÀNG THỊ PHƯỢNG …