CHƯƠNG TRÌNH MỔ TIM CHO CÁC BỆNH NHÂN NGHÈO

[Chương Trình Mỗ tim] tại Bệnh viện Tim Tâm Đức

June 26, 2023

Đoàn Y Bác sĩ Thiện …

[Chương Trình Mỗ tim] tại Bệnh viện Tim Tâm Đức

June 26, 2023

Đoàn Y Bác sì Thiện …

[CT Mổ Tim] [2023] 31/03 Mổ Tim KIM Á TRUNG

March 31, 2023

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2023] 08/02 Mổ Tim HỒ THỊ KIM QUỲNH

February 8, 2023

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 15/11 Mổ Tim NGUYỄN THỊ TUYỀN

December 15, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 15/11 Mổ Tim HỮU CẢNH

November 15, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 15/11 Mổ Tim NGUYỄN NGỌC DIỄM

November 15, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 15/11 Mổ Tim NIÊ H’THỨ

November 15, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 13/10 Mổ Tim PHẠM THỊ YẾN

October 13, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 24/08 Mổ Tim NGUYỄN HỒNG ÂN

August 24, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …