[Chương Trình Mỗ tim] tại Bệnh viện Tim Tâm Đức

Đoàn Y Bác sĩ Thiện Đức tài trợ mỗ tim cho Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thảnh thành công tại Bệnh viện Tim Tâm Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *