CHƯƠNG TRÌNH MANH LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA

[CT Mổ Mắt] [2011] 20/11 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN THỬ ĐỨC – HCM

November 22, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2011] 09/11 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN VIỆT HÀN – HCM

November 10, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2011] 26/10 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN VIỆT HÀN– HCM

October 28, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2011] 20/10 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI – HCM

October 22, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2011] 13/04 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN VIỆT HÀN – HCM

April 15, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2011] 27/02 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo Thủ Đức

March 1, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2010] 28/11 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo TÂY NINH

November 29, 2010

CHƯƠNG TRÌNH ” MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” …

[CT MỔ MẮT] [2009] 16/03 Mỗ mắt miễn phí BẠC LIÊU

March 18, 2009

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA”  – …