CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH, PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ

[CT khám bệnh][2019] 26/08 Khám chữa bệnh tại HẬU GIANG

August 26, 2019

[CT khám bệnh][2019] 26/05 Khám chữa bệnh tại TÂN HƯNG – LONG AN

May 26, 2019

[CT khám bệnh][2019] 06/04 Khám chữa bệnh tại KRÔNG NA

April 2, 2019

[CT khám bệnh][2018] 09-10/06 Khám chữa bệnh Bình Thuận

June 11, 2018

[CT khám bệnh][2018] 13/01 Khám chữa bệnh tại TRÀ VINH

January 14, 2018

[CT khám bệnh] [2012] 10/11 Khám chữa bệnh tại HUYỆN THẠNH HÓA

November 12, 2012

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2012] 05/10 Khám chữa bệnh tại BẢO LÂM – BẢO LỘC

October 8, 2012

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2012] 29/09 Khám chữa bệnh tại MANG YANG, PLEIKU

October 1, 2012

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2012] 08,09,10,11/06 Khám chữa bệnh tại CAMPUCHIA

June 15, 2012

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …

[CT khám bệnh] [2011] 23/04 Khám chữa bệnh tại AN GIANG

April 25, 2011

CHI HỘI THIỆN ĐỨC KHÁM …