• Xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
  • Ngày 07- 08/ 11/ 2009
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 1600 bệnh nhân.


Joomla Template by Joomla51.com