• Long Xuyên
  • Ngày 15/ 08/ 2009
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 702 bệnh nhân.


Joomla Template by Joomla51.com