• Chùa Long An, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh long.
  • Ngày 27- 28/ 06/ 2009
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 475 bệnh nhân.


Joomla Template by Joomla51.com