• Tri tôn- An giang.
  • Ngày 30/ 06- 01/ 07/ 2007.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 720 bệnh nhân.

001

Joomla Template by Joomla51.com