• Bình Chánh.
  • Ngày 23/ 07/ 2006
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho:565 bệnh nhân.

 

Joomla Template by Joomla51.com