• Cà Mau.
  • Ngày 06/ 03/ 2005.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 989 bệnh nhân.
Joomla Template by Joomla51.com