• Bệnh viện tim Tâm Đức, TP.HCM.
  • Khám và mổ tim cho cháu: Lan Phương, 2 tuổi.
  • Quê: Thủ thừa - Long An.
  • Ngày : 27/ 08/ 2011.

Joomla Template by Joomla51.com