• Bệnh viện tim Tâm Đức, tp.HCM.
  • Khám và mổ tim cho cháu: Lục Văn Tâm, 10 tuổi.
  • Quê: Cái Bè - Tiền Giang.
  • Ngày 29/ 09/ 2011.

Joomla Template by Joomla51.com