Hình ảnh mổ mắt cho 26 bệnh nhân từ Cai Lậy-Tiền Giang, tại Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Tp.HCM ngày 14/01/2012
Công tác phẫu thuật thành công tốt với hồi báo không có biến chứng từ bệnh nhân sau 7 ngày theo dõi
Chi phí được đồng tài trợ bởi Trung Tâm Khuyến Khích tự lập-CESR, và đoàn Y-Bác sĩ Thiện Đức.

Joomla Template by Joomla51.com