Đoàn Y Bác sĩ Thiện Đức phối hợp với Khoa Mắt -Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức và các Sơ Dòng Thiên Ân - Thủ Đức trong chương trình phẫu thuật Mắt cho 146 bệnh nhân nghèo của các tỉnh  Cam Lâm -Khánh Hòa, An Giang, Lâm Đồng, Tuy Phong - Bình Thuận, Ninh Thuận  Đồng Nai và Bình Dương  ngày 12/05/2019 .
 
Chương trình phẫu thuật thành công tốt đẹp và được đồng tài trợ bởi nhà tài trợ Hotel Hồ Phong - Phan Rang, Trung tâm Khuyến khích Tự lập ( CRSE & VASF) và Đoàn Y Bác sĩ Thiện Đức cùng các nhà tài trợ khác
 
Joomla Template by Joomla51.com