Chuyến Khám bệnh từ thiện tại Xã Man Yang- Gia Lai ngày 28-29-39/09/2012. Khám bệnh phát thuốc, Khám và chửa răng , phát 2 tấn gạo và quần áo cho 830 bệnh nhân đa số là người dân tộc Ba’na. Đặc biệt phát hơn 1,000 phần quà bánh trung thu cho trẻ em người Ba’Na

 

Joomla Template by Joomla51.com