Chuyến khám bệnh phát quà cho người Dân tộc Châu Mạ và K'Ho tại chùa Di Đà xã Bảo Lâm, Bảo Lộc. Khám bệnh phát thuốc cho 300 bệnh nhân, Khám chửa răng cho 230 bệnh nhân và phát 600 phần gạo, thực phẫm, quần áo và tiền trong ngày 12-13-14/10/2012.
Joomla Template by Joomla51.com