Tại xã Thủy Tây , huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long an, khám bệnh và phát thuốc cho 380 bệnh nhân, nắn gân, bấm huyệt chửa bệnh cho 90 bệnh nhân,  khám và chữa răng cho 520 bệnh nhân, phát 300 phần quần áo cho người nghèo.

Joomla Template by Joomla51.com