BN Thạch Thị Chành sinh năm 1994. Trà Vinh. Phẩu thuật Chuyển vị Đại Động mạch tại khoa Tim BV 115 -HCMC ngày 07/01/2015. Được đồng tài trợ của Trung tâm Khuyến khích Tự lập ( VASF & CESR) và Đoàn Y B sĩ Thiện Đức và Bảo hiểm Y tế.

Joomla Template by Joomla51.com