Chương trình mang Ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo vùng sâu- vùng xa năm 2013. Đoàn Y Bác sĩ Thiện Đức kết hợp với bệnh viện GTVT -Saigon phẫu thuật Mắt cho 29 bệnh nhân nghèo tại huyên Đức Hòa, Trãng Bàng -Tây Ninh vào ngày  2/08/2013 tại Bệnh viện GTVT- Saigon 

Chương trình phẩu thuật nầy đượcTrung tâm Khuyến khích Tự lập (CESR) , Đoàn Y Bác sĩ Thiện Đức và một số nhà Mạnh thường quân đồng tài trợ.

Joomla Template by Joomla51.com