• Trà Cú, Trà Vinh.
  • Ngày 12/ 12/ 2009
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 992 bệnh nhân


Joomla Template by Joomla51.com