"Chương trình Trái Tim Yêu Thương cho những bệnh nhân nghèo năm 2017"
Bệnh nhân Vũ Đình Huy , Thôn 8-đak Tờ Re-kon Rẫy, Kon Tum, sinh năm 2014 .
Phẩu thuật ngày 03/06/2017 tại , Bệnh viện Tim Tâm Đức,Saigon. Chi phí Phẩu thuật do
Trung tâm Khuyến khích Tự lập CESR-VASF cùng Đoàn Y Bác sĩ Thiện Đức và các nhà hảo tâm đồng tài trợ.
 
Joomla Template by Joomla51.com