" Chương trình mang ánh sáng đến bệnh nhân nghèo vùng sâu vùng xa năm 2019"
Đoàn Y Bác sĩ Thiện Đức phối hợp với Khoa Mắt -Bệnh viện Thủ Đức và các Sơ dòng Thiên Ân - Thủ Đức trong chương trình phẫu thuật Mắt ngày 27/10/2019 cho 87 bệnh nhân nghèo của các tỉnh : Đồng Nai, Lâm Đồng, Cam Ranh- Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, Bình Dương.
Chương trình phẫu thuật thành công tốt đẹp dưới sự tài trợ của Trung Tâm Khuyến khích Tự lập ( VASF & CESR) và Đoàn Y Bác sĩ Thiện Đức.
 
 
Joomla Template by Joomla51.com