• Bệnh viện mắt Việt - Hàn , TP.HCM.
  • Khám và mổ mắt cho : 21 bệnh nhân
  • Ngày 26/10/2011


Joomla Template by Joomla51.com