• Bệnh viện Giao Thông Vận Tải.
  • Địa chỉ: 72/ 3 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, TP.HCM.
  • Khám và mổ mắt từ thiện cho : 24 bệnh nhân nghèo.
  • Ngày : 20/ 10/ 2011

Joomla Template by Joomla51.com