• Thị xã Sa Đéc.
  • Ngày 20/ 12/ 2009.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 409 bệnh nhân.


008

Sa Đéc, 20/12

Joomla Template by Joomla51.com