• Chùa Bồ đề, Đạo tràng và trung tâm Nhân Đạo, Bình Dương.
  • Ngày 29/ 11/ 2009
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 417 bệnh nhân.


Joomla Template by Joomla51.com