• Xã Hòa thắng và xã Bình an, Bình Thuận.
  • Ngày 27- 28/ 07/ 2008.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 972 bệnh nhân.
Joomla Template by Joomla51.com