• Cô nhi viện Thiên Bình, Long Thành.
  • Ngày 28/ 12/ 2008.
  • Khám chữa bệnh , phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 218 bệnh nhân.


Joomla Template by Joomla51.com