• Chùa Pháp Liên, Tân túc, Bình chánh.
  • Ngày 14/ 12/ 2008.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 239 bệnh nhân.

Joomla Template by Joomla51.com