• Đồng Tháp.
  • Ngày 27/ 01/ 2007.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 920 bệnh nhân.
Joomla Template by Joomla51.com