• Chợ mới _ An giang.
  • Ngày 02- 03/ 06/ 2007.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho:1685 bệnh nhân.


029

030

Joomla Template by Joomla51.com