• Chợ Đệm- Bình Chánh
  • Ngày 29/ 09/ 2007.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 440 bệnh nhân.

 

Joomla Template by Joomla51.com