• Gò Công.
  • Ngày 17/ 12/ 2006.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 895 bệnh nhân.

 

Joomla Template by Joomla51.com