• Buôn Mê Thuột.
  • Ngày 25/ 05/ 2006.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 970 bệnh nhân.
Joomla Template by Joomla51.com