• Bến Tre .
  • Ngày 09/ 07/ 2006.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 765 bệnh nhân.

 

Joomla Template by Joomla51.com