• Bà Rịa.
  • Ngày 03/ 09/ 2005.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 385 bệnh nhân.

 

Joomla Template by Joomla51.com