• Long Xuyên.
  • Ngày 11/ 07/ 2004.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 989 bệnh nhân.
Joomla Template by Joomla51.com