• Vĩnh Long.
  • Ngày 11/ 09/ 2003.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 885 bệnh nhân.
Joomla Template by Joomla51.com