• Hòn Heo, Hà Tiên.
  • Ngày 15/ 03/ 2003.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 568 bệnh nhân.
Joomla Template by Joomla51.com