Trai Phong Di Linh, Lâm Đồng
Phát 400 phần quà gồm thực phẩm và quần áo cho bệnh nhân phong.

Joomla Template by Joomla51.com